Bomen op de kaart!

alles wat er over een boom bekend is vindbaar in één portaal!

SAMENVATTING VAN DE VISIE:

1) Bomen zijn waardevol en cruciaal voor zowel mensen als de natuur zelf.

2) Het is voor optimale verzorging en besluitvorming rond bomen belangrijk om ze letterlijk goed in kaart te brengen.

3) Bomenopdekaart.nl biedt een innovatieve voordelen door het aanbieden van een gebruiksvriendelijk platform en portaal voor het op de kaart zetten van alle beschikbare informatie over individuele bomen.

Help jij mee!?

dat kan heel eenvoudig!

 • Door het aanmoedigen van jouw gemeente

 • Door sponsoring

 • • Door het aanvullen en verrijken van het boombestand

Inleiding:

Bomen zijn uiterst waardevol. Mensen zijn zo vervlochten met de boom dat ze deze pas missen als hij weg is. Bomenopdekaart wil de positieve betrokkenheid van mensen bij bomen vergroten, hen daarbij voorzien van informatie en de mogelijkheid verschaffen tot communicatie. Bomenopdekaart heeft met betrekking tot communicatie het standpunt om te allen tijde  positief en oplossingsgericht handelen aan te sporen. Lees hierover meer

Bomen kleuren de buitenruimte, en zorgen voor een beter klimaat. Schonere lucht, minder hitte en meer luwte. Onderzoeken tonen het aan; er is minder geweld en minder stress in een groene omgeving. Ook de waarde stijgt van alle locaties waar bomen oud hebben kunnen worden.

Vroeger was er één beheerder die alle bomen kende in zijn stad en die er een leven lang voor zorgde. Hij was het kenniscentrum. Nu is dit allemaal anders. De informatie bevindt zich gefragmenteerd op verschillende harde schijven. Hoewel we veel meer weten, is er de vraag: weten we de informatie te vinden op het moment dat we het nodig hebben?

Status

 • In het dichtbevolkte Nederland hebben bomen tegenwoordig mensen nodig om te overleven.
 • In het proces van planning, besluitvorming en communicatie rond het beschermen, vervangen, aanplanten en beheren van bomen is gedegen kennis over de staat en behoeften van individuele bomen essentieel.
 • Dit is echter vaak niet of alleen in zeer gefragmenteerde vorm beschikbaar, wat zowel de besluitvorming als de communicatie belemmert.
 • Gemeenten zijn vanuit de wet van de Basisregistratie Grootschalige Topografische kaart (BGT) verplicht hun buitenruimte in kaart te brengen, maar beschikken hiervoor vaak niet over effectieve middelen. Bomen zijn nog niet opgenomen in deze wetgeving.

Innovatie

 • Bomenopdekaart.nl is ontwikkeld om alle bestaande kennis over individuele bomen op één locatie te verzamelen, inzichtelijk te maken en letterlijk in kaart te brengen. Hiermee wordt alles wat over een bepaalde boom bekend is, samengebracht en vindbaar in één portaal.
 • Door het combineren en integreren van reeds bestaande bronnen van andere boompartijen en relevante kaarten over omgevingsfactoren die van invloed zijn op de functie van de boom (bijvoorbeeld bodem-, warmte- of fijnstofkaarten) wordt de kennis over ons bomenbestand hiermee nog verder verrijkt en verdiept, wat de besluitvorming ten goede komt.
 • Bomenopdekaart.nl biedt een innovatieve en constructieve samenwerking tussen burgers en de overheid voor het delen van kennis over bomen

Wat zijn de voordelen?

 • Bomenopdekaart.nl kan duidelijk bijdragen aan de optimale besluitvorming wanneer een boom verwijderd of behandeld moet worden, door relevante kennis over de functie van die specifieke boom met mogelijke alternatieve oplossingen.
 • Bomenopdekaart.nl is een goedkope innovatie die zich onderscheidt door het combineren van datastromen binnen het groene kader en daarmee voordeel te leveren op het gebied van communicatie, kennis combineren en aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken.
 • Door burgers de mogelijkheid tot participatie in het project te bieden kunnen zij het bomenbestand ook verrijken met bijvoorbeeld persoonlijke kennis, foto’s of verhalen over individuele bomen, of actuele meldingen doen van boomgerelateerde problemen. Hierdoor wordt de cultuurhistorische en maatschappelijke betekenis van het bomenbestand verder ontwikkeld en in stand gehouden.
 • De technologische mogelijkheden van de website en app bieden diverse opties voor allerlei verdere ontwikkelingen. Zo kunnen met filters waarin bomensoorten of leeftijden worden gekoppeld bijvoorbeeld fiets- of wandelroutes langs aantrekkelijke bomen worden ontworpen.
© Copyright - Bomen op de Kaart